Επιδείξεις

Μείνετε Ενήμεροι για Νέες Επιδείξεις

Στοχεύουμε να φέρουμε όλες τις γραμμές έρευνάς μας σε επίπεδα ωριμότητας που θα επιτρέψουν την άμεση πρόσβαση στα πιο πρόσφατα αποτελέσματα έρευνας και τεχνολογίας. Σε αυτό το χώρο θα μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της έρευνάς μας και να περιηγηθείτε στις επιδείξεις μας.

COSMOROE: Μηχανή Αναζήτησης Φυσικών Συσχετισμών Εικόνας και Γλώσσας

COSMOROE

Ακολουθήστε αυτό το σύνδεσμο για να περιηγηθείτε σε παραδείγματα συσχετίσεων εικόνας και γλώσσας σε τηλεοπτικές ταξιδιωτικές σειρές. Τα παραδείγματα ακολουθούν το πλαίσιο πολυμεσικής σημασιολογικής αλληλεπίδρασης COSMOROE (CMR) το οποίο μας εισάγει στον πλούτο των σημασιολογικών συσχετίσεων μεταξύ λεκτικών και μη-λεκτικών τροπικοτήτων που πηγαίνουν πέρα από απλές κυριολεκτικές ισοδυναμίες. Το COSMOROE χρησιμοποιείται επίσης στην ανάλυση γελοιογραφιών και ταινιών, ενώ η πειραματική επαλήθευση του πλαισίου με σύνθετα φυσικά ερεθίσματα βρίσκεται επίσης εν εξελίξει.

 

 

Σχετιζόμενo Υλικό:

Καταγραφές Πειραμάτων Χαρακτηριστικών και Δυνατοτήτων Λίθινων Εργαλείων POETICON

POETICON Lithic Tool Attribute and Affordance Recordings

Παρακολουθήστε δείγματα βίντεο από τις Καταγραφές του Σώματος Λίθινων Εργαλείων του POETICON (PLT): Πείραμα 1, Πείραμα 2, Πείραμα 3. Οι καταγραφές έλαβαν χώρα στα πλαίσια ενός μεγάλης κλίμακας γνωσιακού πειράματος, στο οποίο οι συμμετέχοντες βλέποντας και αγγίζοντας διάφορα αντικείμενα που δεν είναι οικεία στο σύγχρονο άνθρωπο περιέγραφαν τί είναι αυτά τα αντικείμενα και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι οπτικοακουστικές καταγραφές περιλαμβάνουν περισσότερες από 95 ώρες ελεύθερου λόγου, προερχόμενες από περίπου 120 συμμετέχοντες που μαγνητοσκοπήθηκαν με 2 κάμερες (τοποθετημένες η μία απέναντι από το συμμετέχοντα και η άλλη στο πλάι – για να καταγραφούν χειρονομίες και εκφράσεις του προσώπου) κάτω από διαφορετικές συνθήκες, περιλαμβανομένων της παρουσίασης της εικόνας του αντικειμένου σε μια οθόνη υπολογιστή και του ενεργού χειρισμού του αντικειμένου από το συμμετέχοντα. 

 

Σχετιζόμενο Υλικό:

Εξερεύνηση της Σημασιολογικής Μνήμης PRAXICON

PRAXICON Semantic Memory Exploration

'Ενας σύνδεσμος για να περιηγηθείτε στην πρώτη έκδοση του Σημασιολογικού Δικτύου PRAXICON, θα είναι σύντομα διαθέσιμος. Μέσα από μια διεπαφή χρήστη, θα μπορείτε να αναζητήσετε συγκεκριμένες έννοιες ώστε να εξερευνήσετε τα πολυαισθητηριακά χαρακτηριστικά τους και το πλούσιο σύνολο συσχετίσεων με άλλες έννοιες. Δεν υπάρχουν περιορισμοί σε γνωστικό πεδίο· το PRAXICON περιλαμβάνει κοινή λογική και γενική γνώση από καθημερινά γεγονότα δομημένα σε ένα δυναμικό και αναδρομικό δίκτυο. 

 

 

 

Σχετιζόμενο Υλικό: